-->

                                          GENEPHARM    晶化生技

   

 

晶化简介

美国晶化生物科技集团公司是一家专攻皮肤生物医学研究、开发、生产及销售创新皮肤外用治疗产品的国际性生物科技集团公司,由著名皮肤生物学家黄新凡医学博士、Hanafi Tanojo(陈辉)博士、与Amkey Ventures(美国美科生物科技风险投资公司)共同创立,公司成立于2000年。

 

 

晶化产品  

DERMESIS  迪敏施

友情连结

 
 

 
首页 |

©Copyright by GENEPHARM